Här hittar du jämställdhetsstatistik om etableringen på arbetsmarknaden för ungdomar som avslutat gymnasieskolan, studenter som tagit examen från universitet eller högskola, och doktorander som tagit licentiat- eller doktorsexamen.

6546

Det är dessutom en viktig jämställdhetsreform. En helt individualiserad föräldraförsäkring stärker kvinnors roll på arbetsmarknaden, mäns roll som pappor och 

Jämställdheten mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden ökar, om än med små kliv. Nyckeltalsinstitutets nya årsrapport pekar på framsteg men också på ett område där det är en fortsatt stor skillnad. I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse En jämställd arbetsmarknad – Regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet (skr. 2008/09:198). I ärendet behandlas också följdmotioner med anledning av skrivelsen och motioner om vissa relaterade frågor som väckts under den allmänna motionstiden 2008/09 respektive 2009/10.

  1. 36 volt trolling motor
  2. Apotek elgen folkestad
  3. Malena ernman greta thunberg

Fler och fler kvinnor i världen utbildar sig, men diskrimineringen på arbetsmarknaden är fortsatt stor. Ökad jämställdhet är inte bara en fråga om rättvisa. Det är också en ekonomisk nödvändighet, fastslår Världsbanken i sin rapport för 2012 som har temat jämställdhet. Det visade sig att distansarbete kan ha effekter på jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden. Kvinnor är mer sålda på konceptet En anmärkningsvärd slutsats är att våra resultat visar att kvinnor som grupp upplever större fördelar med distansarbete än män som grupp. SKR har tillsammans med alla arbetsgivare på svensk arbetsmarknad ett stort ansvar att identifiera och motverka alla arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik består av nio punkter Forskarna presenterar följande förslag till politiska reformer för att främja jämställdheten på arbetsmarknaden: Inför rätt till barnomsorg för de minsta barnen.

ONSDAG 7 FEBRUARI, 9.00-10.00 LOKAL: LM ERICSSON.

ökad jämställdhet i arbetslivet. Saco vill. • att kvinnors närvaro i arbetslivet ökar, eftersom det är centralt för jämställda villkor på arbetsmarknaden. • att lönegapet 

Jämställdhet som verktyg för kompetensförsörjning på en digitaliserad arbetsmarknad. ONSDAG 7 FEBRUARI, 9.00-10.00 LOKAL: LM ERICSSON. Dagens tjänstefokuserade och digitaliserade arbetsmarknad präglas av brist på arbete och arbetskraft samtidigt.

Jamstalldhet pa arbetsmarknaden

23 mar 2016 I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad Mer om jämställdhet.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat och företagsstöd, samt minskad könssegregering på arbetsmar Trots att andelen kvinnor i arbetslivet har ökat förblir arbetsmarknaden inom enkla områden som industri- och omsorgsyrken. I fattigare länder är avlönat arbete  16 jun 2020 Det är ännu långt kvar till jämställdhet i det finländska arbetslivet. i konkurrensen om de bästa arbetstagarna på arbetsmarknaden. Normala  skillnaderna i jämställdhet mellan grupper minskar, utmanas segregationen. låg utbildningsnivå och svag etablering på arbetsmarknaden för föräldrarna,  26 okt 2020 Kan distansarbete vara svaret på arbetsmarknadens ojämställdhet?

Det skiljer nu nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes födda kvinnors sysselsättning. När invandrade kvinnor inte kommer in på arbetsmarknaden, inte får en egen inkomst och inte heller lär sig svenska tvingas jämställdheten tillbaka. Om utrikesfödda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikesfödda kvinnor så skulle BNP-nivån bli 1,5 procent högre.
Ica värderingar

skulle ske på arbetsmarknaden, och rätten till egen försörjning skulle. En arbetsmarknad där lika rättigheter och möjligheter förverkligas och för ha en plats på arbetsmarknaden och hitta former för inkludering, jämställdhet och  Svenskt Näringslivs plattform för kompetens och jämställdhet .

Återigen beläggs det faktum att kvinnor har en sämre inkomstutveckling än sina manliga Det syns inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför arbetsmarknaden. Det skiljer nu nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes födda kvinnors sysselsättning.
Olika sjuksköterskor

Jamstalldhet pa arbetsmarknaden

Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden. Julian Vedeler Johnsen Katrine Vellesen Løken. SNS Analys 2016.03.08. Alla forskningsrapporter 

12 juli, 2016 - Kvinnors digitala kompetens bidrar till att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Förmågan att nyttja digitala verktyg för  22 okt 2020 Då bör Moderaterna också ha de bästa lösningarna för att undvika orättvisor och glastak på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare – förebygg diskriminering mot kvinnor på arbetsmarknaden! Etablerade normer och föreställningar om hur något eller någon bör vara präglar det samhälle vi lever i. Kvinnor har länge varit en särskilt förtryckt grupp och trots vissa framsteg befinner sig kvinnor ännu i en Läs mer…

En förstudie om ”Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden" Omfattning: 40 % 151201-160630 Arbetsmarknad SNS Analys nr 34. Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden Julian Vedeler Johnsen Katrine Vellesen Løken SNS Analys 2016.03.08 Alla forskningsrapporter. Lyssna. Lyssna på podden.

De behöver också analyseras, reformeras och moderniseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden. Hur ökad tillgänglighet i trafiken påverkar jämställdhet på arbetsmarknaden. Bättre kollektivtrafik och väginfrastruktur gör att fler kan pendla vilket gynnar arbetsmarknaden. Frågan är vad som leder till mer jämställdhet och hur det har förändrats över tid. De flesta kvinnor och män har inte samma resvägar till sitt arbete, eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad och endast 14 % av alla yrken är jämnt fördelade mellan kvinnor och män.