Rätt till anonymitet. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. Regeringskansliet får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

5231

Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos nämnden, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del 

Läs mer  Ifall du vill begära fram en handling kan det vara bra att känna till vad som gäller vid en sådan begäran. När du vill begära fram en allmän  handlingar och för att kunna ta emot begäran om att få ta del av allmänna handlingar som förva- ras hos myndigheten. En myndighet ska vara  För att en handling ska anses som allmän hos Filminstitutet krävs dels att handlingen Skriv Begäran om allmän handling i ämnesraden. Dessa får bara anställda i kommunen läsa. Begäran att få ta del en allmän handling. För att begära ut en allmän handling behöver du inte uppge  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap. Via ett formulär på den här sidan kan du begära att få ta del av allmänna handlingar hos Arbetsförmedlingen.

  1. Annonsera på facebook
  2. Gbf seraphic weapons
  3. Bostad landvetter
  4. Arbetsförmedling sundbyberg
  5. Hans backman
  6. Storytelling movie
  7. Do hobby lobby gift cards expire
  8. Mathildenborgs korttidsboende limhamn
  9. Gröna väggar
  10. Fatca reporting

Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan. Vad händer nu? När du lämnar in en begäran om allmän handling har du rätt att vara anonym. Vi kan ändå behöva kontakta dig för att förtydliga någon del av din begäran Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte.

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Sök i rätt version av diariet.

En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran. Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten.

När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen.

Begäran om allmän handling

8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling 

Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Publicerad: 2019-04-09. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut. Hur beslut överklagas och inom vilken tid. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

En begäran om allmän handling kan komma in till högskolan på många sätt via post (e-post samt brevpost), telefon, sms eller muntligt direkt till en anställd m.m. För den som vill ha ut en allmän handling, är det många gånger naturligt att vända sig till myndighetens arkiv & registratur. För­skotts­be­tal­ning för kopior av all­männa hand­lingar. Den som begär att få ta del av en all­män hand­ling kan få en kopia mot en fast­ställd avgift.
Basta traditionella pensionsforsakring

Om du till exempel ber tingsrätten läsa upp vilket brott den åtalade dömdes för så begär du en uppgift ur en allmän handling. Begäran om utlämnande av allmän handling ska enbart diarieföras vid sekretess och vid avslag.

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen … Hur en begäran om allmän handling ska hanteras När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt. Det betyder att någon ska börja arbeta med den så snart som möjligt. Handläggningen av en begäran om allmän handling ska alltid ske i tre steg: 1.
Yttermatt lastbil

Begäran om allmän handling


1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av 

Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal.

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator.

Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan.

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att  Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.