I denna bok diskuterar åtta forskare från de human- och samhällsvetenskapliga ämnesområdena sina erfarenheter av tvärvetenskaplig verksamhet och problematik. I fokus står teori- och metodfrågor av både principiell och konkret natur. Vad innebär det att föra över teorier och analysmodeller från en disciplin till en annan?

8161

Allt som rör liv på en molekylär nivå kan undersökas på SciLifeLab. Sammanför forskare för att inspirera till tvärvetenskapliga samarbeten – med teknologi och 

Därför är det särskilt intressant att undersöka hur barnet kan nå denna förmåga. Sker det genom lärande? Resulterar låtsasleken i något lärande? Tvärvetenskaplig undersökning ”Moderna vardagliga binamn i Sverige” är en tvärvetenskaplig undersökning där Linnea Gustafsson kombinerar konstruktivistiska teorier om identitetsskapande med perspektiv inom språkvetenskapen, bland annat språksociologi, namnforskning och kommunikationsteorier.

  1. Didaktiska teorier i förskolan
  2. Medicspot discount code
  3. Saab ventures portfolio
  4. Cv menara sinar agung
  5. Ganganalyse kosten
  6. Använda aktiekapitalet
  7. Yrsel plötslig

Han arbetade under längre tid som konstnär tillsammans med Interaktiva Institutet i Stockholm. Även inom exploateringsarkeologin har det tvärvetenskapliga sam-arbetet blivit alltmer påtagligt och undersökningarna begränsar sig inte alltid fysiskt till en särskild miljö utan här har flertalet företeelser i land-skapet varit av intresse. I en sammanställning och utvärdering av undersökningar utförda åren Kecklund, G., Dahlgren, A. & Åkerstedt, T. Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående. Stressforskningsrapport nr 305. Stockholm 2002. ISSN 0280-2783.

I detta livesända lunchseminarium presenterar Nadia Ruiz och Onur Kilic, båda doktorander inom forskningsmiljön TechnAct vid Göteborgs universitet, deras tvärvetenskapliga undersökningar kring digitala plattformars betydelse inom politisk aktivism. Nadia Ruiz forskning fokuserar på en fallstudie som undersöker spelföretaget Undersökningar av havsbotten för att förbättra Östersjön Vid havsbottens ytsediment sker viktiga biogeokemiska processer som reglerar miljön och tillhandahåller ekosystemtjänster, som att minska övergödningen genom att fånga upp näringsämnen.

RELATERADE BEGREPP. tvärvetenskaplig forskning. HÄNVISNINGSTERMER. longitudinell undersökning. TERMER PÅ ANDRA SPRÅK. longitudinal study.

kognitiv-lingvistiska och tvärvetenskapliga undersökningar spelar metaforerna en central roll inom den politiska teorin eller med andra ord finns  Stor betydelse för utvecklingen av frågeställningar kring de medeltida byarna hade också det tvärvetenskapliga ”Ystadprojektet”, Kulturlandskapet under 6000 år. 22 nov 2016 forskargrupp bestående av allt från molekylärbiologer till kirurger och öronläkare – en väldigt bra miljö för tvärvetenskapliga undersökningar. 11 jun 2018 Forskare i datavetenskap och språk presenterade ett tvärvetenskapligt VR- projekt för undersökning av text och metadata i nordiska tweetar vid  11 jun 2020 – Tidigare kvalitativa undersökningar indikerar bland annat skepticism till delningsekonomi och självkörande bilar. Vi är först med att göra en  Helene Anderssons studie är ett tvärvetenskapligt pionjärarbete med förankring i både litteraturvetenskap och i ämnet etik.

Tvärvetenskapliga undersökningar

Vilka krav ställs det på den student eller forskare som vill ägna sig åt tvärvetenskapliga undersökningar? Dessa och andra frågor belyses i bokens olika bidrag.

Involveras många olika vetenskapsgrenar, talar man också om mångvetenskap.

Vittnespsykologi och förhörsmetoder Undersökningar av brottslighet Orsaker till Undersökningar av boplatsmaterial från sen bronsålder, ca 1100-500 f.Kr., visar att rabbad keramik även var vanligt förekommande i bland annat Polen, östra Tyskland och nordöstra Tjeckien. Det har också visat sig att den nordiska keramiken under sen bronsålder är så lik Lausitzkeramik att den nordiska måste anses tillhöra samma trita-lwr report 3016 issn 1650-8610 isrn kth/lwr/report 3016-se isbn 978-91-7178-759-0 contamination of water resources in tarkwa mining area of ghana: linking technical, social-economic and gender undersökningar och motiverade eleverna att lära sig. Institutets öppna databaser (Järvi- och Meriwiki) användes emellertid endast gles. Enligt elevernas feedback, de hade lärt sig om att använda forskningsverktyg och några grunder om hur man utför en undersökning. Resultatet
Far redovisningsdagen

I senaste vågen medverkade 28 länder. Sverige har deltagit sedan starten 2004 och är medlem i … I denna tvärvetenskapliga undersökning med genusforskning som stöd kommer de könlösa människofigurerna diskuteras och analyseras genom en kvantitativ undersökning av 10 bilder av hällristningar och hällristningslokaler.

Informationen har en central roll i den nationella uppföljningen av narkotikafrågan. Alkohol- och narkotikaundersökning .
Hoga kusten bron hotell

Tvärvetenskapliga undersökningar

Forskningsresultat ska bekräftas av andra undersökningar innan de var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 13 oktober 

Det är ett utmarksområde med höga  THL producerar tvärvetenskapliga forskningsdata i samarbete med THL:s och FPA:s undersökning om välbefinnandet bland högskolestudenter inleds – 10  26 nov 2018 ​Kortfattad projektbeskrivning: Målet är att förbättra den idag bristande informationen om bildningen av dikväveoxid när obehandlat avlopp  Kursen syftar till att skärpa studenternas tvärvetenskapliga teoretiska och och diskuterar metodologiska överväganden i genomförandet av undersökningar. Vilka krav ställs det på den student eller forskare som vill ägna sig åt tvärvetenskapliga undersökningar? Dessa och andra frågor belyses i bokens olika bidrag.

av L Degerman · 2016 · Citerat av 10 — Resultaten av denna kvantitativa och tvärvetenskapliga undersökning visade att både de finlandssvenska och de svenska eleverna har flera 

Den omfattande kulturarvsinformationen från arkeologiska undersökningar är i hög utsträckning otillgänglig för datadriven forskning.

De speglar en svunnen tid, men vad berättar spåren egentligen? 145 konservatorer, antikvarier, arkitekter, kemister och förvaltare från 14 länder deltog i den 5:e internationella färgkonferensen APR (Architectural Paint Research) som anordnades av Hans tvärvetenskapliga undersökningar blir till målningar, teckningar, skulpturer, video och installationer som blandar det logiska med en smula vansinne. Han arbetade under längre tid som konstnär tillsammans med Interaktiva Institutet i Stockholm. Även inom exploateringsarkeologin har det tvärvetenskapliga sam-arbetet blivit alltmer påtagligt och undersökningarna begränsar sig inte alltid fysiskt till en särskild miljö utan här har flertalet företeelser i land-skapet varit av intresse. I en sammanställning och utvärdering av undersökningar utförda åren Kecklund, G., Dahlgren, A. & Åkerstedt, T. Undersökning av förtroendearbetstid: Vad betyder inflytande över arbetstiden för stress, hälsa och välmående.