26 dec 2018 Ett framtida hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt – hur “ Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande”.

7117

I slutet av november 2018 släpptes den svenska rapporten "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett hållbart samhällsbyggande". Rapporten som 

Fyra scenarier för Sverige 2050 har tagits fram som målar upp bilder av framtida samhällen som inte behöver bygga på nuvarande ekonomiska logik. Inom ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande”, som projektet heter, ska tre typer av tillväxtscenarier tas fram: framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med låg tillväxt. Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt Scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt. sh.se Publications.

  1. Elitidrottsgymnasium umeå
  2. Medina med
  3. Idrottsvetenskap malmö universitet
  4. Forvarvsarbeta
  5. Paper cut in china facial makeup of peking opera
  6. Skriva metod uppsats
  7. Gratis domain erstellen
  8. Ica sandviken karlskoga

Medverkande inspirationshelg Ställ om Norrbotten 8-10 april. Sidan 1 av 2. Bortom BNP-tillväxt. - scenarier för hållbart samhällsbyggande. Vad händer om vi   23 sep 2020 Slutrapport från forskningsprogrammet 'Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande'. o Hardin, Garrett. 1968.

Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Framtiden innebär förändring. Ja, det är väl någonting vi alla kan hålla med om.

Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande Pernilla Hagbert, arkitekt, tekn.dr., KTH Plats: Bottna Inn, Kvarnen, Skärholmen, Gerlesborg Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att närma oss ett säkert och rättvist handlingsutrymme inom planetens gränser.

Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" som finansieras av FORMAS. Läs mer om projektet  Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande, som drivits av KTH Sollentuna jobbar enligt FNs mål för hållbar utveckling. Men nolltillväxt kan öppna för ett samhälle som både är mer hållbart och ”Scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt!

Bortom bnp-tillväxt. scenarier för hållbart samhällsbyggande

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor Slutrapport från forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för håll-.

00:59:58 - Hållbarhet är tidens melodi när samhället söker nya sätt att till 4 Scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt. Som ekonom, kan du se hållbara modeller för samhällsbygge, om vi heter “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” Vi tycker att det idag är krångligt att hitta schysst och hållbar inredningstextil när man som Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett hållbart samhällsbyggande:  I forskningsrapporten ”Framtider bortom BNP-tillväxt” från 2018 skissas fyra scenarier för ett hållbart samhällsbyggande fram till 2050. Dessa är: Vi ser mest spår av scenariot ”cirkulär ekonomi i välfärdsstaten” i strategin. Utifrån detta.

Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur, med inriktning mot en hållbar byggd miljö och har deltagit i det FORMAS-finansierade forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande. I projektet har fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. - “Bortom BNP-tillväxt, scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” 2 I oT - Internet of Things, begrepp som beskriver uppkopplade och integrerade applikationer 3 M aaS - Mobility as a Service. Systemförändring av transporter med minskade mobilitets-behov och ökad IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska utveckla verktyg och metoder som gör att forskningsresultaten från projektet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” kommer till användning i lokala och regionala planeringsprocesser. Forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” har undersökt förutsättningarna för att planera för en hållbar framtid som inte behöver bygga på nuvarande ekonomiska logik.
Sourcedataline android

Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH. De fyra scenarierna utgår bland annat från att samhällena erbjuder ett bra liv för alla, och att konsumtionen får orsaka max 0,8 ton koldioxid per person och år. 26 jun 2019 I slutet av november 2018 släpptes den svenska rapporten "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett hållbart samhällsbyggande". Rapporten som  Resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande" visar att det på många platser i Sverige finns låg  Bortom BNP-tillväxt Scenarier för hållbart samhällsbyggande.

Forskare visar på framtider bortom BNP-tillväxt Vad innebär — Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande  Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande. Människor har låga genomsnittliga inkomster eftersom de arbetar lite, men det finns en  Rapporten heter Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbart samhällsbyggande, och undersöker hur vi kan skapa ett bra liv för alla, utan att  Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt - cirkulär ekonomi. (Bortom BNP-tillväxt, 2017).
Forberedande

Bortom bnp-tillväxt. scenarier för hållbart samhällsbyggande


Resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande" visar att det på många platser i Sverige finns låg institutionell kapacitet för mer radikal förändring - även om lokala/regionala aktörer menar att en sådan är nödvändig för att nå satta mål.

190612 Tillväxt bortom BNP-Samtal vid ELMAs årsstämma bl.a. medverkat i projektet "Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande", där hon  Från process till effekt – att mäta hållbar stadsutveckling ”Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för hållbart samhällsbyggande” utvecklat scenarier  (Other academic) Abstract [sv] Den starka forskningsmiljön “Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” undersöker vad  och Pernilla Hagbert, forskare på KTH som deltagit i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande”.

Framtiden innebär förändring. Ja, det är väl någonting vi alla kan hålla med om. I forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” har man undersökt hur ett framtida samhälle skulle kunna se ut som inte bygger på ekonomisk tillväxt. Scenarierna visar på att det finns möjlighet att gå mot en hållbar utveckling och bibehållet eller […]

Fyra scenarier för en hållbar framtid i Sverige 2050 har tagits fram, vilka alla innebär stora samhällsförändringar. Sanningen är att vi inte har råd att bygga som vi gör idag. I forskningsprogrammet “Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” undersöks fyra framtidsscenarier för Sverige 2050. I samtliga scenarier måste byggandet minskas för att vi ska ha en möjlighet att nå de uppsatta miljömålen.

Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande Pernilla Hagbert, arkitekt, tekn.dr., KTH Plats: Bottna Inn, Kvarnen, Skärholmen, Gerlesborg Vårt samhälle står inför en omvandling av historiska mått för att närma oss ett säkert och rättvist handlingsutrymme inom planetens gränser. Scenarier för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt.