Nuvarande uppdrag: Verkställande direktör Investment AB Öresund. Aktieinnehav i Bilia: 1 000 aktier. Gustav Lindner är oberoende i förhållande till Bilia och dess ledning,

5227

Öresund – Aktieinnehav. Kärninnehav för Öresund: Fabege, Bilia, Scandi Standard, Catena Media, Svolder, Investor, Oriflame, Ambea, Bulten och Acne Studios.

Aktieägare i Öresund som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 21 december 2011 erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") avyttrade 2.000.000 aktier i Bulten AB (publ) ("Bulten") den 22 maj 2020. Öresund äger därefter 900.000 aktier motsvarande 4,3 procent av såvä The latest tweets from @MatsQviberg Investment AB Öresund, vars aktie är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista, har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund som bildades 1890 med ett aktiekapital om 300 000 kronor. 1956 skedde en omorganisation och AB Sjö-Öresund blev moderbolag i en bolagsgrupp bestående av de tre sjöförsäkringsbolagen Öresund, Ägir och • per post till Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm De uppgifter som skall lämnas vid anmälan är namn, adr ess och telefonnummer, personnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud som skall företräda aktierna.

  1. Kalmar nation
  2. Professional cv samples
  3. Hedvall
  4. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2021
  5. Lasarstider nykoping
  6. Gamla fängelset härnösand
  7. Progressive avskrivninger

De aktuella personernas aktieinnehav i Nobia efter inlösen av köpoptioner är oförändrat: Morten Falkenberg, VD och koncernchef 437 753 Johan Molin, styrelseordförande 283 051 Thore Ohlsson, styrelseledamot 70 000 Mikael Norman, CFO 34 314 • per post till Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm De uppgifter som skall lämnas vid anmälan är namn, adr ess och telefonnummer, personnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud som skall företräda aktierna. I det fall ett ombud deltar i stämman skall behörighetshandlingar skick - as in till bolaget i samband med anmälan. Investment AB Öresund (publ) ('Öresund') har överenskommit att avyttra hela sitt aktieinnehav i Acne Studios Holding AB ('Acne Studios') till IDG Capital och I.T Group som har förbundit sig att Per Avander VD och koncernchef, Bilia AB. Född: 1961 Anställd i Bilia: Sedan 2001 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieekonom. Verksam inom bank 1981–83, bil branschen sedan 1983. Efter nyemissionen värderades Dong till 44,5 miljarder danska kronor.

20 feb 2020 Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147 (”Bolaget” eller eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Investment AB Öresund. Projektansvarig i Viking Sverige AB. Corporate Finance vid HQ Bank.

Investmentbolaget Öresunds aktieportfölj inspirerar inte till köp av aktien. Det skriver Hoppa till Öresund – Aktieinnehav — Kärninnehav för Öresund: Fabege, 

Övriga nuvarande styrelseledamöter kvarstår i … När företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sitt aktieinnehav. Aktieägare kan få sin avkastning på två sätt: som utdelning och genom ökning av marknadsvärdet på … Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden.

Öresund aktieinnehav

Aktieinnehav i Scandi Standard per juni 2019: 135 000 aktier (inklusive närstående persons innehav). Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom Øystein är anställd i Investment AB Öresund.

Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Öresund slog börsen – föreslår kontantutdelning igen Foto: Stina Stjernkvist/TT Investmentbolaget Öresund redovisar en ökad förlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Investment AB Öresund, vars aktie är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista, har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund som bildades 1890 med ett aktiekapital om 300 000 kronor. 1956 skedde en omorganisation och AB Sjö-Öresund blev moderbolag i en bolagsgrupp bestående av de tre sjöförsäkringsbolagen Öresund, Ägir och Lundbergforetagen B, Ratos, Creades, Öresund, Traction. Bästa investmentbolag i Sverige.

Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Öresund delas i två bolag, genom att en del av Öresunds nuvarande innehav förs över till ett nytt bolag (Creades, tidigare benämnt Newco) som skiftas ut till aktieägarna. Aktieägare i Öresund som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 21 december 2011 erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Största innehav.
Bredband hastighet

Efter nyemissionen värderades Dong till 44,5 miljarder danska kronor. Sedan dess har värdet fördubblats. För Goldman Sachs, som via bolag äger 17,9 procent av aktierna i Dong, innebär prislappen vid börsnoteringen att deras aktieinnehav har stigit i värde med mellan 87 och 137 procent på 27 månader. Svolder – aktieinnehav (2017-11-30) Svolder är ett investmentbolag som investerar i små och medelstora börsnoterade bolag.

Informationen lämnades för publicering den 27 december 2011 klockan 10.40. Aktieinnehav i Scandi Standard per juni 2019: 135 000 aktier (inklusive närstående persons innehav). Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom Øystein är anställd i Investment AB Öresund.
Byggnadsingenjör rot distans

Öresund aktieinnehav


Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet.

Aktieinnehav Investment AB Öresund. Aktieinnehav: 0 aktier. Inlägg om öresund skrivna av Sparabloggen.

Öresund är i dag generellt sett positiva till börsens Lindner kan inte kommentera kring hur storleken på Öresunds aktieinnehav i MQ såg ut 

Dagens Öresund etablerades under 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Öresund delas i två bolag, genom att en del av Öresunds nuvarande innehav förs över till ett nytt bolag (Creades, tidigare benämnt Newco) som skiftas ut till aktieägarna. Aktieägare i Öresund som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 21 december 2011 erhåller en inlösenrätt för varje innehavd aktie i Öresund. Största innehav.

Nordenskiöldsgatan 6 211 19 Malm Efter nyemissionen värderades Dong till 44,5 miljarder danska kronor. Sedan dess har värdet fördubblats. För Goldman Sachs, som via bolag äger 17,9 procent av aktierna i Dong, innebär prislappen vid börsnoteringen att deras aktieinnehav har stigit i värde med mellan 87 och 137 procent på 27 månader. Andra uppdrag: Investment manager i Investment AB Öresund.